Vietnam - Wine & Dine5% cashback on any online transaction on every Friday!*

ENGLISH:

5% cashback on any online transaction on every Friday!*

Promotion period: 13 Mar - 1 May 2015

Text ANZ25 to 8069 to register now!

(cashback max VND500,000 during the promotion)

TIẾNG VIỆT

Hoàn tiền 5% khi mua sắm trực tuyến mỗi thứ 6 hàng tuần!*

Thời hạn chương trình : 13/03 - 01/05/2015

 Soạn ANZ25 gửi 8069 để đăng ký ngay

 (Hoàn tiền tối đa 500,000 đồng trong thời gian khuyến mại)

Outlet(s):
 • Text ANZ25 to 8069 to register now!  
Terms & Conditions Apply

AL FRESCO'S

 • 10% off on total bill

Website: www.alfrescosgroup.com

Outlet(s):
 •  

   


  Sai Dong, Long Bien
  Level 4
  Phone: +84439961986
 •  
  98 Xuan Dieu, Tay Ho
  Phone: +84437195322
 •  
  239 Xuan Thuy, Cau Giay
  Unit 109
  Phone: +84437954555
 •  
  19 Nha Tho, Hoan Kiem
  Phone: +84439381155
 •  
  A37 Hoang Ngan, Khu Do Thi Trung Hoa, Nhan Chinh, Cau Giay
  Phone: +84435569822
 •  
  23L Hai Ba Trung, Hoan Kiem
  Phone: +84438267782
 •  
  89 Xuan Thuy, District 2
  Phone: +84835194261
 •  
  16 Nguyen Thi Nghia, District 1
  Phone: +84839260036
 •  
  D1-23, My Toan 3, Phu My Hung, District 7
  Phone: +84854101093
 •  
  19-21 Mac Dinh Chi, District 1
  Phone: +84838238427
 •  
  27 Dong Du, District 1
  Phone: +84838238424
 •  
  30 Truong Son, Tan Binh District
  Phone: +84835474363
 •  
  108 K1 Lang Ha, Ba Dinh
  Phone: +84437723555
 •  
  3 Truc Bach, Tay Ho
  Phone: +84437152433
 •  
  114B2 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh
  Phone: +84437245868
 •  
  Me Tri, My Dinh, Tu Liem
  Ground Floor, Unit DO-04
  Phone: +84437878598
 •  
  72A Nguyen Trai, Thanh Xuan
  Unit B2-R1-6-7
  Phone: +84466645566
 •  
  43 Nguyen Phuc Chu
  Phone: +8443929707
 •  
  178 Tran Phu, Hai Chau
  Phone: +8443566866
 •  
  88 Dao Tan, Ba Dinh
Terms & Conditions Apply

AL FRESCO'S

 • 20% off on total bill (applicable after 6PM at 88 Dao Tan, Hanoi). Valid period: 22/01 - 21/04/2015
 • 10% off on total bill (applicable for all outlets). Valid until: 15/07/2015

Website: www.alfrescosgroup.com

Outlet(s):
 •  

   


  Sai Dong, Long Bien
  Level 4
  Phone: +84439961986
 •  
  98 Xuan Dieu, Tay Ho
  Phone: +84437195322
 •  
  239 Xuan Thuy, Cau Giay
  Unit 109
  Phone: +84437954555
 •  
  19 Nha Tho, Hoan Kiem
  Phone: +84439381155
 •  
  A37 Hoang Ngan, Khu Do Thi Trung Hoa, Nhan Chinh, Cau Giay
  Phone: +84435569822
 •  
  23L Hai Ba Trung, Hoan Kiem
  Phone: +84438267782
 •  
  89 Xuan Thuy, District 2
  Phone: +84835194261
 •  
  16 Nguyen Thi Nghia, District 1
  Phone: +84839260036
 •  
  D1-23, My Toan 3, Phu My Hung, District 7
  Phone: +84854101093
 •  
  19-21 Mac Dinh Chi, District 1
  Phone: +84838238427
 •  
  27 Dong Du, District 1
  Phone: +84838238424
 •  
  30 Truong Son, Tan Binh District
  Phone: +84835474363
 •  
  108 K1 Lang Ha, Ba Dinh
  Phone: +84437723555
 •  
  3 Truc Bach, Tay Ho
  Phone: +84437152433
 •  
  114B2 Nguyen Chi Thanh, Ba Dinh
  Phone: +84437245868
 •  
  Me Tri, My Dinh, Tu Liem
  Ground Floor, Unit DO-04
  Phone: +84437878598
 •  
  72A Nguyen Trai, Thanh Xuan
  Unit B2-R1-6-7
  Phone: +84466645566
 •  
  43 Nguyen Phuc Chu
  Phone: +8443929707
 •  
  178 Tran Phu, Hai Chau
  Phone: +8443566866
 •  
  88 Dao Tan, Ba Dinh
 •  
  88 Dao Tan, Ba Dinh
Terms & Conditions Apply

AZUMA JAPANESE RESTAURANT

 • 20% discount on A La Carte Menu [ANZ Platinum exclusive].
 • 10% discount on A La Carte Menu [ANZ Gold/Classic exclusive]
Outlet(s):
 •  


  23 Ngoc Khanh, Ba Dinh
  Phone: +84928004213
Terms & Conditions Apply

Blanchy's Tash

 • 10% discount on total bill

Website: www.blanchystash.com/

Outlet(s):
 •  


  93 -95 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, District 1
  Phone: +84838275198
Terms & Conditions Apply
Don't have an ANZ Credit Card?
Apply now
* Select country of residence